InWaterland is altijd wat te doen!
InWaterland.nl

InWaterland.nl
Er is altijd wat te doen!

Opinie


Hoe denkt u erover?

Een hotel in het Hemmeland, een Brede School in Monnickendam, een watertappunt in Zuiderwoude, vluchtelingen in een sporthal.

Het zijn slechts een paar zaken die er spelen of gespeeld hebben in Waterland. De Gemeenteraad neemt de beslissingen maar soms bekruipt ons, en niet alleen ons, de vraag: "Hoe zou de Waterlandse bevolking hier eigenlijk over denken?


De komende tijd kunt u zelf uw mening geven, want geregeld zullen wij een poll op deze website zetten waar iedereen op kan reageren. Als het zover is dan zullen wij via sociale media (Zoals Twitter en Facebook) u hiervan op de hoogte brengen.

Naslag.

Nuttige informatie

Hieronder geven wij wat nuttige zaken die gerelateerd zijn aan onze vragen die wij via de poll stellen. Misschien eens handig om een en ander te bezoeken voordat u de poll invult.